פרשת שבוע והפטרות

חקת | מאבקים
ספר במדבר

חקת | מאבקים

כאשר העם מבקש מים, אין לכעוס עליו. זה הלקח העיקרי של מעשה מי מריבה לפי דעת הרמב"ם בשמונה פרקים (סוף

קרא עוד ←
הפטרת קרח | מלך – כן או לא?
הפטרות

הפטרת קרח | מלך – כן או לא?

שמואל מבקש לחזק את מעמדו של המלך. "ויאמר שמואל אל העם: לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה" (ש"א יא, יד).

קרא עוד ←
בהעלותך | עדות לבאי עולם
ספר במדבר

בהעלותך | עדות לבאי עולם

הפטרה פותחת בשיבת השכינה לציון ובהשלכותיה על האנושות: "רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא וכשכנתי בתוכך נאום ה'. ונלוו

קרא עוד ←
נשא | הערות
ספר במדבר

נשא | הערות

פרשת נשא היא הארוכה בכל הפרשות שבתורה שבכתב. גם בתורה שבעל פה, מדרש רבה על נשא הוא הארוך שבכל המדרשים.

קרא עוד ←
במדבר | שמות הבעלים
ספר במדבר

במדבר | שמות הבעלים

מקובל, הן בחוגים דתיים והן בחוגים חילוניים לדבר על הקדוש ברוך הוא בתור "כוח עליון". תפיסה זו בטעות יסודה מכמה

קרא עוד ←
בחוקותי | רמזים
ספר ויקרא

בחוקותי | רמזים

כ"ח באייר – ביום הזה פרצו הצנחנים להר הבית ובכו ליד הכותל. הם חוו שם חוויה כלל – ישראלית ובכו

קרא עוד ←
בהר | ספר המקנה
ספר ויקרא

בהר | ספר המקנה

בטרם נפלה ירושלים בידי הכשדים, נצטוה ירמיה הנביא לקנות את השדה של חנמאל בן דודו, כמסופר בהפטרה. מעשה סמלי זה,

קרא עוד ←
שבת פרה | סוד הפרה
ספר במדבר

שבת פרה | סוד הפרה

המוות הוא בלתי טבעי בישראל, והוא מום בכללות היצירה. גם טומאת מת צריכה לעבור מן העולם, וכך יהיה בתחיית המתים.

קרא עוד ←
כי תשא | מי שענה לאליהו
ספר שמות

כי תשא | מי שענה לאליהו

וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו: ה' הוא הא-לוהים! ה' הוא הא-לוהים! (סוף הפטרת כי תשא). למה התכוון העם

קרא עוד ←
תרומה | שקופים
ספר שמות

תרומה | שקופים

אף על פי שבניית בית לה' (כלשון הרמב"ם בריש הלכות בית הבחירה) היא מצוה מן התורה, ואין התורה משתנה (י"ג

קרא עוד ←
משפטים | למהות המשפט
ספר שמות

משפטים | למהות המשפט

התורה משפטים לפניה ומשפטים לאחריה. הקמת מערכת בתי דינים מהוה הקדמה לתיאור מעמד הר סיני, ופרשת משפטים באה מייד לאחריו.

קרא עוד ←
הפטרת יתרו | שאלות לישעיהו
הפטרות

הפטרת יתרו | שאלות לישעיהו

בהפטרה נאמר אחד המשפטים הקשים שבספרי הנבואה: "בשנת מות המלך עוזיהו, ואראה את ה' יושב על כסא רם ונשא ושוליו

קרא עוד ←