פרשת שבוע והפטרות

הפטרת וירא | נס, מדוע?
הפטרות

הפטרת וירא | נס, מדוע?

מדוע עשה אלישע את הניסים המסופרים בהפטרה, ריבוי השמן והחייאת בן השונמית? הלוא אף על פי שיש בכוחם של צדיקים

קרא עוד ←
לך לך | מי הוא פרעה?
ספר בראשית

לך לך | מי הוא פרעה?

פרעה החוטף את שרה אמנו בפרשה, מוּנַע על ידי שיקולים שונים. הצד הפשוט הוא שפרעה שטוף זימה ככל מצרים, מוּנַע

קרא עוד ←
נח | ויתר גוים
ספר בראשית

נח | ויתר גוים

בפרשתנו נכרתה ברית כללית עם האנושות לקיים שבע מצוות. אלא שלמרבה הפלא הופרה ברית זו. נאמר בתלמוד:   (בבא קמא

קרא עוד ←
בראשית | לבדו
ספר בראשית

בראשית | לבדו

בפרשת בראשית מתארת לנו התורה את בריאת העולם. הבריאה אמורה להיות גילוי המודיע לנו את רבש"ע. אבל אנו רואים במציאות

קרא עוד ←
וילך | ממעמקים
ספר דברים

וילך | ממעמקים

שני מיני תשובה יש. האחד, והוא המצוי, הוא התשובה על חטא מוגדר, כלפי התורה או כלפי המוסר, ודרכיה ידועים: "יש

קרא עוד ←
ניצבים | זוגיות
ספר דברים

ניצבים | זוגיות

אומות העולם רגילות לראות באדמתם אב או אם. הביטויים "אמא אדמה", "מולדת", פטריה (אב) ודומיהם בשפות שונות מבטאים את ייחוס

קרא עוד ←
כי תבוא | גיבור בארץ
ספר דברים

כי תבוא | גיבור בארץ

לכבוד הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל שאזכרתו ביום כ"ג באלול שמחת החיים הטבעית אפיינה את הרב גץ. כשאנו עומדים לפגוש

קרא עוד ←
כי תצא | תמצית ההוויה
ספר דברים

כי תצא | תמצית ההוויה

הנביא ישעיה פונה אל כנסת ישראל ומנחמה: "רוני עקרה לא ילדה". מי היא אותה אישיות שאליה פונה הנבואה? האם קיימת

קרא עוד ←
פרשת ואתחנן – שבת נחמו | אל תיראי
ספר דברים

פרשת ואתחנן – שבת נחמו | אל תיראי

מה פשר הכפילות של הנחמות בביטוי "נחמו נחמו עמי" שבהפטרה (ישעיה מ, א)? אמנם ציון "לקחה כפלים בכל חטאתיה" (פסוק

קרא עוד ←
דברים – שבת חזון | יחודו של ספר דברים
ספר דברים

דברים – שבת חזון | יחודו של ספר דברים

בכל התורה כולה נוהגת מידת "סמוכין" שעניינה הוא שאם נמצאו בסמיכות זה לזה שני פסוקים העוסקים בנושאים שונים, יש ללמוד

קרא עוד ←
מטות-מסעי | שמעו
ספר במדבר

מטות-מסעי | שמעו

כבר ביאר המהר"ל (נצח ישראל פ"ב) שלא ניתן לתלות את סיבת החורבן בחטאים, משום שהחורבן והגלות הם "עניין גדול" והדברים

קרא עוד ←
בלק | מוסר הנביאים
ספר במדבר

בלק | מוסר הנביאים

מן המפורסמות אצל המבקרים שהנביאים הדריכו את בני דורם לעבודה מוסרית בלבד וזלזלו במעשים הפולחניים. ראייתם, שכבר עמד עליה רבי

קרא עוד ←