הרב בתקשורת

עולם קטן 615, נצבים-וילך תשע"ז

עולם קטן 614/1, כי תבוא תשע"ז

עולם קטן 496, טו' אייר התשע"ה

ראיון עם הרב לאחר רצח בנו שלום הי"ד